[Foarige side foar IE4 en 5
 

Lânskippen

 

Westhoek 2

Westhoek 2

 

Mechelen

Mechelen

 

Biezenmortel

Biezenmortel

Helvoirt

Helvoirt

 

Bitgum

 

Kimswerd

Kimswerd

 

Eastersingel

Eastersingel

 

Westhoek 3

Westhoek 3

 

Minnertsgea 1

Minnertsgea 1

 

Minnertsgea 2

Minnertsgea 2

 

Vlijmen

Vlijmen

 

Tsummearum

Tsummearum

 

 

Rendac Suamar

Rendac Suamar

 

 

Worpswede

Worpswede

 

 

Sleat Swichum

 

Lânskippen

In protte lānskippen haw ik skildere yn 't Bilt. Dat gebiet leit noardwestlik fan myn wenplak Ljouwert. Ik hāld fan de iepenheid fan dat Fryske lānskip; in hast harmonieus byinoar kommen fan abstrakte stikken lān, loft en wetter. Nammenste reden om bytiden mei 't ezeltsje der op śt te gean. Al beskōge ik dat būten skilderjen blykber as in ferfanging fan myn nocht oan fiskjen yn 'e būtenloft. De lźste jierren haw ik dat lźste net mear dien. Boppedat in bytsje skilderje yn'e romte kin gjin kwea foar my. Altyd mar op it atelier oan't wurk is ek net alles.