Boekomslagen

 

 

 

 

 

Boekomslagen voor

Meindert Bylsma:                 

 • It grom spat alle kanten t
 • It spul troch it gat sjen
 • Fuortsmytballade yn es
 • Hotputs en oare kremearkes


Jelle Bangma: 

 • Bretaalwei De Brand
 • Keatse foar de krnse


Willem Abma:   

 • In nacht yn de Andes 
 • Moeting
 • De mafiaman


Margryt Poortsta:   

 • In soarte fan swijen
 • De Loads


Tije Brattinga:

 • Kleinkinderen


Doede Bleeker :

 • Mengde gefoelens


Piter Terpstra:

 • In flechteling

Alpita de Jong:

 • Under de Minsken

Ferskaad oan Dichters:

 • Do blieuwst wol Do wol


Willem Schoortra:

 • Berjochten t Babel
 • Swarte Ingels