Naakten

 

 

 

 

 

 

Naakten. In mijn bestaan als schilder heb ik altijd veel aandacht besteed aan naakt. Ik houd van de individuele verschillen in schoonheid, levenskracht en eerlijkheid van het menselijk lichaam. Naar mijn mening wordt dit vaak ondergewaardeerd of ontkend door het halfslachtig hanteren van sociale normen en waarden. In tegenstelling hiermee vind ik dat naakt beschouwd moet worden als een individuele poging om een waarachtig portret te scheppen van het menselijke lichaam; een artistieke en monumentale bijdrage aan het menselijk leven en haar cultuur.
Binnen deze visie tracht ik mijn weg te vinden. Aanvankelijk direct werkend naar aanschouwing worden mijn naakten nu meer en meer in een abstract kader geplaatst.
Een ander besef over de uitdrukking (beeld) van een schilderij is belangrijker. Het materiŽle bestaan van een schilderij, de kleuren, structuren, texturen, ritme en compositie bepalen veel sterker het beeld ervan.
Deze werkelijkheid geeft geen spiegelbeeldige kopie van een wereld buiten het schilderij, maar kan mogelijk wel iets uitdrukken over die wereld er buiten.
In principe is een schilderij een concreet ding dat iets uitdrukt en hiervoor haar aandacht vraagt. Hopelijk een nieuw ontdekte, welhaast gevoelde wereld voor zowel de schilder als de aanschouwer. Het verbeelden van die wereld zou het doel en het middel moeten zijn voor de schilderkunst.