[Vorige pagina voor IE4 en 5 gebruikers

PRAKTIKABEL10 jaarDe Kleine Parade

 

PRAKTIKABEL, podium per post
PRAKTIKABEL is een tijdelijk podium -per post -voor kunstenaars. Het is geen tijdschrift over kunst, maar een periodiek verschijnende multiple. PRAKTIKABEL betekent letterlijk: opklapbaar podium. Op uitnodiging van de redactie, die voor elk nummer het thema en de vorm vaststelt, leveren een of meer kunstenaars een bijdrage. Sinds de oprichting in 1992 zijn er 24 nummers verschenen. Na tien jaar houdt PRAKTIKABEL op te bestaan. Meer dan 80 kunstenaars, die ooit een bijdrage leverden, hebben voor deze gelegenheid een kunstwerk gemaakt dat niet groter mocht zijn dan een schoenendoos. Deze kleine kunstwerken reageren vaak op datgene wat in het museum aanwezig is. Ze staan verspreid opgesteld in bijna alle ruimten, van stijlkamer tot toilet, uitgezonderd de grote expositiezalen.

FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN 1-2/31-3-2002